Wat doet Stichting Vluchteling Onder Dak?

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een lokale vrijwilligersorganisatie die zich in Wageningen en omgeving bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen.

Wil je direct naar de informatie over onze Tandzorg-actie? Klik dan hier!

Wat is het probleem?

Sommige asielzoekers worden afgewezen. Zij krijgen geen verblijfsvergunning. Dit kan veel verschillende redenen hebben. Voor een deel van deze mensen is het niet mogelijk om terug te keren.

De Nederlandse overheid biedt hen geen onderdak meer en de ondersteuning wordt stop gezet. Landelijk worden jaarlijks duizenden asielzoekers op straat gezet. Vaak ziek en getraumatiseerd, zonder voorzieningen, zonder perspectief.

Vluchteling Onder Dak maakt zich sterk voor deze mensen. Want elk mens telt!

NB. In principe kunnen wij alleen mensen helpen die een binding hebben met Wageningen of de nabije omgeving. Als je in een andere regio verblijft, is het handiger om daar advies te vragen. Kijk welke andere organisaties in het land actief zijn op de website van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt LOS: http://www.stichtinglos.nl/content/organisaties.

Waarom gaan ze niet terug?

Omdat zij de juiste papieren missen neemt het land van herkomst hen niet terug.

Omdat de situatie in het land van herkomst te onveilig is. Men is letterlijk doodsbang.

Omdat hun bestaan in het land van herkomst niet erkend wordt.

Vanwege lopende en juridische procedures. Recht op huisvesting is dan niet altijd vanzelfsprekend.

Omdat hun land niet meer bestaat.

Omdat men al jaren in Nederland verblijft en hun kinderen hier geboren/geworteld zijn.

VOD biedt perspectief!

Met voedsel, onderdak, leefgeld en juridisch advies.

Wij zoeken samen met de cliënt een haalbaar toekomstperspectief.

We begeleiden onze cliënten bij het verkrijgen van toegang tot de zorg, onderwijs en een zinvolle dagbesteding.

Wij werken samen met een landelijk netwerk van noodhulporganisaties om de situatie van deze groep te verbeteren.

Hoe kunt u helpen?

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de vacatures die je als vrijwilliger kunt vervullen.