Wat doet Vluchteling Onder Dak?

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen.

Wat is het probleem?

Sommige asielzoekers worden afgewezen. Zij krijgen geen verblijfsvergunning. Dit kan veel verschillende redenen hebben. Voor een deel van deze mensen is het niet mogelijk om terug te keren.

De Nederlandse overheid biedt hen geen onderdak meer en de ondersteuning wordt stop gezet. Landelijk worden jaarlijks duizenden asielzoekers op straat gezet. Vaak ziek en getraumatiseerd, zonder voorzieningen, zonder perspectief.

Vluchteling Onder Dak maakt zich sterk voor deze mensen. Want elk mens telt!

Waarom gaan ze niet terug?

Omdat zij de juiste papieren missen neemt het land van herkomst hen niet terug.

Omdat de situatie in het land van herkomst te onveilig is. Men is letterlijk doodsbang.

Omdat hun bestaan in het land van herkomst niet erkend wordt.

Vanwege lopende en juridische procedures. Recht op huisvesting is dan niet altijd vanzelfsprekend.

Omdat hun land niet meer bestaat.

Omdat men al jaren in Nederland verblijft en hun kinderen hier geboren/geworteld zijn.

VOD biedt perspectief!

Met voedsel, onderdak, leefgeld en juridisch advies.

Wij zoeken samen met de cliënt een haalbaar toekomstperspectief.

We begeleiden onze cliënten bij het verkrijgen van toegang tot de zorg, onderwijs en een zinvolle dagbesteding.

Wij werken samen met een landelijk netwerk van noodhulporganisaties om de situatie van deze groep te verbeteren.

Hoe kunt u helpen?

Word vrijwillger

We kunnen uw hulp als vrijwilliger goed gebruiken. Er zijn verschillende taken waarmee u ons kunt helpen. Of word buddy en help een vluchteling direct!

Bied onderdak

Overweegt u een kamer/gedeelte van uw huis tijdelijk (evt. tegen een bescheiden vergoeding) ter beschikking te stellen aan een vluchteling in nood? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Word donateur

U kunt ons helpen ons werk te doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL82 INGB 0007 5346 68 t.n.v. Fonds Vluchteling Onder Dak.

Onze inkomsten bestaan uit donaties en giften van particulieren, bijdragen van kerken en fondsen en een subsidie van Welsaam (gemeente Wageningen) voor de organisatie kosten.

Vluchteling Onder Dak is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ABNI). Giften zij dan ook fiscaal aftrekbaar.

Ons werkgebied is Wageningen en de Food Valley gemeenten.