VluchtelingOnderDak

Inhoud: Crowdfunding actie voor cliënt, inbraak kantoor, omgang met Corona en juridisch inkijkje

Beste lezer,

Wat een veranderingen alom! Aangezien er al zoveel over Corona gepraat en geschreven wordt hier alleen een kleine update van VOD.


Op kantoor van VOD en Vluchtelingenwerk moeten we ons inschrijven op een rooster om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk werken. Het is bijzonder om te beseffen dat het werk met ongedocumenteerden tot de vitale beroepen behoort. Mede omdat we de persoonsgegevens van onze cliënten in een beschermde omgeving archiveren, we open spreekuur hebben voor nieuwe en bestaande clienten en leefgeld uitbetalen op de woensdagmiddag, en ook omdat we regelmatig toekomstgesprekken voeren met onze cliënten moesten wij de afgelopen periode vaak wel op kantoor werken. Ergens wel fijn dat sommige dingen hetzelfde blijven, en dat we onze cliënten tot steun hebben kunnen zijn..


Hoe de cliënten zelf reageerden op de Corona-toestand leest u verderop in de nieuwsbrief. Eerst willen we uw aandacht vragen voor het volgende:
java

Doe mee aan de crowdfunding voor cliënt!

Voor een van onze cliënten, laten we hem even meneer Chalet noemen, zijn we bezig met een crowdfunding-actie! Hij wil graag een cursus JAVA gaan volgen aan de LOI. Hij heeft ruime ervaring met programmeren, maar nog niet in JAVA. Nu lijkt het hem, ongeacht de uitkomst van zijn onzekere toekomst een goed idee om zich hierin te scholen:
"Onafhankelijk van de uitkomst van mijn legalisatieproces, mijn grote interesse in Java programmeercursus komt omdat ik mijn middelbare onderwijs in Nederland heb gedaan met specialisatie in netwerk beheerder (Van Rhijn College - Almelo) en 2 jaar op hoger niveau opleiding netwerken infrastructuren & Design bij (Hoogeschool Zuyd - Heerlen).
Op dit moment heb ik ... lees verder op onze website


Ingebroken bij VOD!

In het pand Markt 17 in Wageningen is woensdagochtend 8 april 2020 ingebroken! Alleen de kantoren van Vluchtelingenwerk Wageningen en Stichting Vluchteling onder Dak (VOD) op de eerste verdieping zijn bezocht, het Inloophuis op de begane grond bleef gespaard. Alle kasten van de beide hulporganisaties voor vluchtelingen zijn (geforceerd) geopend en doorzocht. De daders hebben twee geldkistjes meegenomen, in één daarvan zat het leefgeld …

Meer lezen
inbraak

Hoe onze cliënten omgaan met Corona

Wat ons hoop geeft is hoe cliënten van VOD omgaan met de Coronacrisis. Een aantal dingen zijn ons opgevallen:
In de eerste weken was er veel onzekerheid: hoe gevaarlijk is het virus? Voor wie is het wel/ niet zo gevaarlijk? Hoe besmettelijk is het, hoe wordt het doorgegeven en door wie? Er waren daardoor voorzorgsmaatregelen, en zorgen...

handenwassen
Het was positief om te merken dat alle cliënten meteen doorhadden wat de maatregelen waren. Afstand houden - wat echt veel extra geduld vereiste bij betaaldag - handen wassen en waar mogelijk thuis blijven; we hoefden dat niemand uit te leggen, zij konden het ons zelf uitleggen. Sommige cliënten namen initiatief in extra voorzorgs-maatregelen en droegen handschoentjes of hadden zelf desinfectie-gel gekocht.

Wat echt fijn was om te zien was dat de meeste mensen kalm waren, zich niet onnodig veel zorgen maakten en de berichtgeving rustig afwachten. Ook was het goed om te merken dat niemand aangaf zich eenzaam te voelen als wij daarnaar vroegen. Blijkbaar ervaart ieder genoeg steun aan de buddy via VOD en het verdere netwerk van betrokkenen. Een enkeling daargelaten, die maakte zich wel erg zorgen en kwam daarmee naar ons toe om te praten. Hij zat sowieso in een stressvolle periode omdat hij moest verhuizen. Hulde aan de mensen die hem ( een jonge Afghaanse) ondanks de Corona dreiging in huis hebben genomen.

Sommige cliënten zijn (veel) meer gaan fietsen. Waar zij Ede-Wageningen of Wageningen-Veenendaal of zelfs Wageningen-Arnhem voorheen met de bus deden, zijn een aantal cliënten op de fiets geklommen. De spiermassa die daarmee opgebouwd wordt, neemt niemand ze meer af!

Een inkijkje op de Juridische afdeling

Waarom wij soms moeite ondervinden om mensen te helpen. Wij doen graag een boekje open, om zo wat inzicht te geven in de dagelijkse praktijk.
files-1614223_1920
Vanuit de regering klinkt de wens om een sluitend regime, iedereen heeft recht op hulp, en het doel is binnen een paar maanden tot 1 van de opties te komen: terugkeer, nieuwe procedure, of verblijfsvergunning. Het beleid spreekt over doorstroom binnen de Bed Bad Brood instellingen. Doorstroom is de graadmeter van succes. Dat lijkt ook een van de drijfveren van het nieuwe LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen) beleid, waarin gestreefd wordt naar een paar gecentraliseerde opvangorganisaties. Daardoor is er beter zicht op een groep die ander buiten beeld blijft. Wij vragen ons af of je alle mensen op deze manier kan helpen.

Wat te denken over de volgende situaties: Een jong Afghaans gezin heeft vreselijke dingen meegemaakt en is als de dood om terug te keren. De IND besloot: u bent geen politiek vluchteling; u kunt niet aantonen dat u persoonlijk gevaar loopt.Voorts is Afghanistan een veilig land en kunt u dus terug, naar familie aldaar. Kindje zit inmiddels 2 jaar op school in NL, Wageningen. Ouders zijn ten dele afhankelijk van netwerk, wegens laagopgeleid. We weten dat het netwerk wat zij hadden in Afghanistan hen heeft verstoten..

Een man uit Afrika bezit niet zijn identiteitspapieren. Hij kan niet aannemelijk maken dat hij is wie hij zegt die hij is. De Afrikaanse autoriteiten in land van herkomst hebben de basisadministratie persoonsgegevens niet op orde: verloren gegaan na een bombardement. Hij kan niet voor of achteruit en de IND heeft geen advies meer.
Zo hebben we nog wel een paar verhalen..

Zo is het soms het lastig om "doorstroom" te genereren. We werken ten dele samen met de autoriteiten, en ten dele maken we eigen afwegingen. Het is maatwerk per situatie. Volgens de Grondwet heeft ieder die in dit land verblijft recht op een menswaardig bestaan. We moeten soms beslissingen maken die van invloed kunnen zijn op iemands overlevingskansen. Als we inschatten dat iemand reëel levensgevaar loopt in land van herkomst, beëindigen we de cliënt relatie niet, terwijl dat formeel wel zou moeten.
We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om dit vangnet te kunnen bieden. Dat lukt met uw hulp, financieel, maar ook door uw betrokkenheid bij deze organisatie. Voor alle mensen die ons al jaren steunen: Dank u wel!

Vacature

-Medewerker PR-

Vind jij het een mooie uitdaging om VOD meer op de kaart te krijgen in Wageningen en omgeving? Werk je graag samen met een team betrokken vrijwilligers om mensen in nood te helpen? Hou je ervan om een ideële organisatie te promoten en kan je verschillende manieren bedenken om dit te doen?

Wat we zoeken: We zoeken iemand die onze website bij wil houden en onze organisatie en de doelgroep een gezicht kan geven naar buiten via de sociale media, zoals onze Facebookpagina. Ook het uitbrengen van een (digitale) Nieuwsbrief, het organiseren van deelname aan publieksmanifestaties zoals Bevrijdingsdag, de Molenmarkt en opstellen van persberichten behoren tot het takenpakket.

Meer info en opgave: info@vodwageningen.nl t.a.v. Heeltsje Graansma.
VluchtelingOnderDak
Over Vluchteling Onder Dak

Stichting VOD is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Onze inkomsten bestaan uit donaties en giften van particulieren, bijdragen van kerken en fondsen en een subsidie van de gemeente Wageningen voor de organisatiekosten.

Met uw hulp kunnen we ons sterk maken voor onze medemensen en uiting geven aan onze solidariteit. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen om ongedocumenteerde mensen te helpen:
Handje
Word vrijwilliger - We kunnen uw hulp als vrijwilliger goed gebruiken. Er zijn verschillende mogelijke taken waarmee u ons kunt helpen, kijk eens op onze website. Neem contact met ons op voor meer informatie. Mail: info@vodwageningen.nl, kom langs op Markt 17 in Wageningen of bel: 0317-450140.

Donatie
Doneer een bedrag - U kunt ons helpen ons werk te doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. Al met €10,- per maand helpt u ons verder! Vluchteling Onder Dak is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.
Onderdak
Bied onderdak- Zou u eventueel bereid zijn een kamer in uw huis tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking te stellen van een vluchteling? Neem dan contact met ons op.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!