Vluchteling Onder Dak

In deze nieuwsbrief hartverwarmende en ook wat enigszins alarmerende berichten. Zo kunnen we vol vuur de herfst aanvangen..

---

Expositie Meri Hakobyan

Ze heeft het weer voor elkaar, onze jonge Armeense: op 22 september aanstaande om 15.00 uur opent de expositie van haar (schilder)werk in de BBLTHK. Meri zit niet stil: ze heeft verschillende nieuwe werken gemaakt sinds haar vorige expositie in het Inloophuis, ze heeft de 1e prijs gewonnen voor het profielwerkstuk op het Pantarijn. En momenteel zet ze haar eerste stappen in de studie Recht die ze volgt in Utrecht.

Zij is kortom een 19-jarige dame om trots op te zijn! We proberen met zijn allen dit gezin bij te staan in hun onzekere afwachten. Gelukkig geeft de oudste zus van de 3 het goede voorbeeld in hoe je toch heel wat van je leven kan maken zonder verblijfsvergunning. Kom haar en haar werk zien stralen zaterdag aanstaande in de BBLTHK. Zij zal dan ook wat vertellen van haar verhaal als ongedocumenteerd kind in Nederland.

Meer informatie over de expositie vindt u hier

---
kinderen zonder pardon

Kinderpardon doet stof opwaaien en hulpvraag

Wat er gebeurd is rondom Lili en Howick, kan niemand ontgaan zijn. Helaas is de uitkomst voor de rest van de 400 ongedocumenteerde kinderen minder positief: de publieke opinie lijkt zich tegen een verruiming van het Kinderpardon te hebben gekant. Klik op de afbeelding hierboven om een beeld te krijgen van de andere 400 kinderen die al langer dan 5 jaar in afwachting van papieren in Nederland verblijven.

In Wageningen wonen 6 Armeense kinderen en tieners die al jaren in uiterste onzekerheid zijn over hun toekomst. Totaal geworteld hier, spreken vloeiend Nederlands, gaan al jaren naar school in Nederland. VOD ondersteunt ook nog 3 Afghaanse gezinnen met kinderen en een moeder van 4 uit een land in Afrika. We zien onder onze ogen hoe schrijnend het leven is voor kinderen (en hun ouders) in zo'n situatie.

We zoeken nog onderdak voor een van die gezinnen. Zij zijn nu tijdelijk gehuisvest in iemands tuinhuis. Een net, vriendelijk gezin met 3 kinderen, waaronder 2 tieners. We zoeken een huurwoning, maar particulier is vaak te prijzig. Heeft u de gouden tip? Neem contact met ons op.

Als u meer wilt lezen over het kinderpardon en bijvoorbeeld de actie om 117.613 handtekeningen aan de tweede kamer aan te bieden, kijk dan op de website van Defence for Children.

---

Waarom vangt VOD gezinnen op?

Veel noodopvangorganisaties vangen geen gezinnen op. Er is immers een onderliggende voorziening: de gezinslocatie van het COA. Maar toch kloppen er gezinnen bij ons aan. Hoe maken wij de afweging om een gezin op te vangen of niet?

1- Mensen zijn doodsbang, omdat zij elk moment opgepakt en uitgezet kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze niet hun hoger beroep mogen afwachten: dat moet in land van herkomst. Zij vrezen voor de veiligheid van hun kinderen.

2- Land van herkomst of terugkeer: landen als Afghanistan en Armenië worden als veilig bestempeld om mensen naar terug te sturen, terwijl er aan de lopende band voorbeelden zijn in de praktijk dat dit niet het geval is.

3- Kinderen zijn getraumatiseerd door wat zij in ZZC en/of gezinslocatie hebben meegemaakt. Lees een artikel over bevindingen van onderzoek naar gezinslocaties hier.

De opvang van gezinnen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen gelukkig steunen op een sociaal politiek en maatschappelijk klimaat in Wageningen. Wilt u ook iets betekenen voor een gezin? Neem dan contact met ons op.

---

Kerkelijke steun vanuit Ede

Begin dit jaar hebben we tweemaal gesproken met vertegenwoordigers van het Diaconaal Platform Ede. Onder meer als gevolg hiervan mochten we op twee zondagen in de maand juni tijdens de viering in het Kerkelijk Centrum Emmaüs te Ede een korte presentatie houden over VOD. Tevens was de opbrengst van de collecte tijdens beide vieringen bestemd voor ons werk. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwe pr-filmpje over de inzet van onze buddy's te vertonen. Daar kregen we positieve reacties op en er zijn een aantal nieuwe contacten gelegd.

 

---

Over Vluchteling Onder Dak

Stichting VOD is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Onze inkomsten bestaan uit donaties en giften van particulieren, bijdragen van kerken en fondsen en een subsidie van de gemeente Wageningen voor de organisatiekosten. 

Wat kunt u doen?

Met uw hulp kunnen we ons sterk maken voor onze medemensen en uiting geven aan onze solidariteit. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen om ongedocumenteerde mensen te helpen:

Doneer een bedrag (dit kan al vanaf 10 euro) - U kunt ons helpen ons werk te doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. U kunt hiervoor ook het machtigingsformulier downloaden van onze website. Vluchteling Onder Dak is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. 

Bied onderdak- Zou u eventueel bereid zijn een kamer in uw huis tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking te stellen van een vluchteling? Neem dan contact met ons op. 

Word vrijwilliger - We kunnen uw hulp als vrijwilliger goed gebruiken. Er zijn verschillende mogelijke taken waarmee u ons kunt helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Mail: info@vodwageningen.nl, kom langs op Markt 17 in Wageningen of bel: 0317-450140.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!