Integriteitsbeleid

1. Gedragsregels

Vluchteling Onder Dak kent een aantal gedragsregels waar iedere medewerker of vrijwilliger zich aan dient te houden. De gedragsregels zijn richtlijnen voor de omgang tussen de medewerkers, vrijwilligers en cliënten. De regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact. De gedragsregels en bijbehorende gedragscode worden, voor aanvang van de werkzaamheden, ondertekend door de vrijwilligers en medewerkers.

De gedragsregels en gedragscode zijn hier te downloaden.

2. Aannamebeleid

Het aannamebeleid voor nieuwe medewerkers of vrijwilligers bestaat uit:

  • Het opvragen van de CV en motivatie van de betreffende persoon;
  • Een intakegesprek met twee medewerkers en/of bestuursleden van VOD;
  • Het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst met als bijlagen de gedragsregels en gedragscode van VOD;
  • De verplichting een VOG te overhandigen wanneer de vrijwilliger/ medewerker in direct contact staat met de doelgroep.

3. Vertrouwenscontactpersoon

Bij de onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van het VrijwilligersCenrum Wageningen kunnen vrijwilligers, medewerkers, minderjarigen, cliënten en andere betrokkenen van VOD terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Dit kan bij:

Machteld Vos de Wael, vertrouwenscontactpersoon VrijwilligersCentrum Wageningen.
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl .

of

Machteld Speets, vertrouwenscontactpersoon VrijwilligersCentrum Wageningen.
E-mail: machteld@vcwageningen.nl of telefoon: 06-83 26 57 36.