Word vrijwilliger

Heb je tijd om je af en toe of juist heel regelmatig in te zetten voor Vluchteling Onder Dak? We hebben altijd extra handen nodig! Hieronder een kort overzicht van de huidige vrijwilligersvacatures. Heb je andere ideeën of vaardigheden waarvan je denkt dat wij daar iets aan kunnen hebben, neem dan vooral contact op met Marre Adu-Ampong via aandeslag@vodwageningen.nl.

– Buddy voor vluchtelingen –

Hou je van sociale contacten? Zou je het leuk vinden om regelmatig iets leuks te ondernemen met één van onze cliënten en deze te ondersteunen ? Overweeg dan om buddy te worden. De tijd die je besteed aan het buddy-zijn is flexibel in te delen, maar het is mooi als je minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar bent. Lees hier meer over buddy zijn! Of bekijk eens het filmpje en leer er meer over:

Enthousiast geworden of wil je meer weten? Stuur dan een email naar Marre Adu-Ampong, onze buddycoördinator: aandeslag@vodwageningen.nl.

– Organisatie- en PR-medewerker –

Tijdsbesteding: Flexibel, 1 tot 2 uur per week

Vind je het leuk om bijeenkomsten, ludieke acties of andere evenementen te organiseren? Heb jij ideeën over hoe wij het werk van VOD meer in de schijnwerpers kunnen krijgen? We zijn op zoek naar vrijwilligers die als onderdeel van een klein en hecht team zich willen inzetten voor het promoten van onze organisatie. Dit met als doel om nieuwe vrijwilligers te werven en de organisatie te promoten onder het bredere publiek. Taken bestaan bijvoorbeeld uit het helpen met de organisatie van bijeenkomsten en evenementen zoals een Open Dag, ontmoetingscafé, burendag, lezing, etc; Het promoten van Vluchteling Onder Dak tijdens bestaande events, zoals het Bevrijdingsfestival of de Molenmarkt; Actief meedenken en voorstellen van promotie-acties; Contacten onderhouden met relevante instellingen en organisaties. Kijk hier voor meer informatie of mail direct naar Marre Adu-Ampong via aandeslag@vodwageningen.nl.

– Vrijwilliger Huisvesting –

Tijdsduur: één dagdeel per week

VOD is op zoek naar een vrijwilliger Huisvesting. Iemand die mee helpt in het zoeken en regelen van onderdak voor cliënten zonder opvang. Die enthousiast is om een netwerk op te zetten van mensen die cliënten tijdelijk willen opvangen; en die andere hand- en span diensten kan doen die nodig zijn rondom de huisvesting van cliënten. Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl.

– Vrijwilligers voor de autopool of praktische ondersteuning cliënten –

Als een cliënt van VOD auto vervoer nodig heeft (bijv. om naar een ziekenhuisafspraak te gaan, te verhuizen o.i.d.) wordt door VOD gevraagd of iemand binnen de autopool tijd heeft om te rijden. Soms is er huisraad nodig of is er een andere vraag om praktische ondersteuning.

U kunt zich hiervoor eenvoudig opgeven door je nummer op te geven voor de Whatsapp groep. Ook kunt u via email of telefonisch benaderd worden door een medewerker van VOD. U kunt zich ook opgeven voor alleen auto-vervoer, daarmee zijn we ook geholpen.

Meer info en opgave: info@vodwageningen.nl t.a.v. Heeltsje Graansma

– Vrijwilliger Communicatie/ PR –

Tijdsduur: 3-4 maanden een halve dag in de week

We zoeken iemand die in 3-4 maanden ons PR materiaal onder de loep neemt. Graag willen we antwoord op de volgende vragen:
Wat kunnen we doen om VOD meer op de kaart te krijgen in Wageningen en omgeving? Hoe kunnen we het beste uitstralen waar we voor staan? Hoe genereren we meer betrokkenheid en steun, nieuwsberichten en promotie van VOD?

Lijkt het u een leuke uitdaging de PR van onze organisatie in een nieuw jasje te steken? Neem dan contact op met Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl

– Administratief Medewerker (vrijwillig) –

Heeft u een halve dag per week de tijd, en lijkt het u leuk om VOD organisatorisch te ondersteunen? We hebben verschillende taken waarmee u kunt helpen de organisatie van VOD te stroomlijnen zoals: donateurs/fondsen beheer; uitbreiden sociale kaart; beheren website/ sociale media. We bieden een informele en afwisselende werkplek waar u zich in kunt zetten voor mensen die het nodig hebben, betrokken collega’s en genoeg koffie & thee.

Bent u gemotiveerd voor deze functie? Voor meer informatie: Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl of 0317-450140.