Donateurs

Wat doet Vluchteling Onder Dak?

Vluchteling Onder Dak gaat met haar cliënten, ongedocumenteerden in Wageningen en omstreken, na welk toekomstperspectief haalbaar is. Dat kan zijn een (hernieuwde) procedure om een verblijfstitel te verwerven, door-migratie of terugkeer naar het land van herkomst. In de afgelopen jaren kregen verschillende cliënten van Vluchteling Onder Dak (in sommige jaren zelfs meer dan 50% van de cliënten!) alsnog een verblijfsvergunning en keerden een aantal cliënten met hulp van Vluchteling Onder Dak terug naar hun eigen land.

In de tussentijd ondersteunt Vluchteling Onder Dak deze mensen met een bescheiden leefgeld en voor zover mogelijk huisvesting. Ook zorgen we voor de medische en sociaal maatschappelijke begeleiding. Gemiddeld begeleidt Vluchteling Onder Dak 25 tot 30 cliënten per jaar.

Inkomsten van Vluchteling Onder Dak

Voor haar inkomsten is Vluchteling Onder Dak afhankelijk van donaties, giften, bijdragen van kerken en fondsen en subsidies. Om haar werkzaamheden ook de komende jaren te continueren heeft Vluchteling Onder Dak dringend behoefte aan extra donateurs!

Word ook donateur!

U kunt Vluchteling Onder Dak helpen door donateur te worden. U maakt dan maandelijks een vast bedrag over op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak te Wageningen. Doneren kan al vanaf 5 euro. Doe dit gemakkelijk via iDeal of maak een automatische maandelijkse incasso bij je bank aan.

ANBI

Vluchteling Onder Dak is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donaties zijn dan ook aftrekbaar.

Giften en schenkingen

Wilt u eenmalig een bedrag overmaken of schenken aan Vluchteling Onder Dak, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw gift of schenking overmaken naar rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak te Wageningen.