Sociaal-maatschappelijke begeleiding

Vluchteling Onder Dak biedt sociaal-maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen wiens eerste verzoek om asiel werd afgewezen. VOD zoekt samen met de cliënt naar geschikte huisvesting en helpt met allerlei praktische regelzaken. Denk bijvoorbeeld aan inschrijving van de kinderen op scholen, het zoeken van artsen, tandartsen en andere hulp voor medische problemen, of doorverwijzing naar andere hulp-instanties zoals de Voedselbank.

Met het buddy-systeem worden vrijwilligers als buddy gekoppeld aan cliënten. Deze buddy’s ondernemen allerlei activiteiten met de cliënt zodat zijn/haar sociale isolement wordt doorbroken en hij/zij de weg in de Nederlandse samenleving beter weet te vinden. De cliënt kan eventuele problemen in een vroeg stadium aangeven bij zijn/haar buddy, zodat deze samen met het team van VOD kunnen worden verholpen.

Heb je zelf interesse om als buddy aan de slag te gaan, of om iemand een slaapplek of onderdak te bieden? Kijk dan in het menu onder Wat kan jij doen?


Als je in een andere regio verblijft, is het handiger om daar advies te vragen. Kijk welke andere organisaties in het land actief zijn op de website van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt LOS: http://www.stichtinglos.nl/content/organisaties.