Lobby, PR en samenwerking

Naast het bieden van ondersteuning aan onze cliënten zet Vluchteling Onder Dak zich ook in om bewustwording en verandering te stimuleren. Zo proberen we op allerlei manieren aandacht te vragen voor de problematiek waar wij en vooral onze cliënten dagelijks mee te maken hebben. Op de eerste plaats voor hoe er wordt omgegaan met mensen die een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.

We proberen in individuele zaken problemen op te lossen door bemiddeling via al onze externe contacten zowel op medisch, juridisch als humanitair gebied. Dit kunnen professionals of deskundigen in die sectoren zijn, maar ook (lokale) politici, kerken of organisaties die voor bepaalde groepen opkomen.

Regelmatig haken we aan bij of organiseren we zelf een evenement of bijeenkomst om meer beuwstzijn en kennis over vluchtelingen en ongedocumenteerden te genereren. Ook zoekt en onderhoudt VOD contacten met partners zoals kerken en organisaties om bewustwording te creëren en ons netwerk uit te breiden om zo meer opvangplekken, vrijwilligers, donateurs en andere steun te kunnen vinden.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hiernaast aan voor onze nieuwsbrief.