Stel een kamer ter beschikking

Woont u in Wageningen (of in Bennekom, Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal, etc.) en wilt u onderdak verlenen aan medemensen in nood, dan horen we heel graag van u! Eerst meer weten? Lees hieronder de informatie en veelgestelde vragen of stuur een email.

Klik op deze link om u in te schrijven: Ik stel een kamer ter beschikking!

Niet alle vluchtelingen kunnen in Nederland gebruik maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang. Of om mensen die wel willen terugkeren, maar niet geaccepteerd worden door hun land van herkomst omdat zij (nog) niet over de juiste papieren beschikken. Na een paar maanden verblijf in een uitzetcentrum worden zij alsnog op straat gezet zonder verdere opvang.

In de regio Wageningen worden deze mensen opgevangen door particulieren, kerken en organisaties die zich het lot van deze mensen aantrekken. Stichting Vluchteling Onder Dak richt zich op de opvang en begeleiding van deze groep mensen.

Wij zijn bezig een netwerk op te zetten van mensen in Wageningen die tijdelijk (2 tot 3 maanden) of langdurig (meer dan 3 maanden) onderdak kunnen en willen verlenen aan een vluchteling.

Zodra een vluchteling bij ons komt die het AZC heeft moeten verlaten, of om andere reden geen onderdak heeft, dan nemen wij contact op met de mensen van dit netwerk. We vragen wie op dat moment onderdak kan verlenen. Voor mensen die langdurig een kamer of woonruimte beschikbaar stellen, is een bescheiden vergoeding mogelijk.

Als u in Wageningen of directe omgeving woont en bereid bent onderdak te verlenen aan mensen die dit zo enorm kunnen gebruiken, dan zien wij graag uw aanmelding tegemoet!

Veelgestelde vragen

Wat voor vluchteling kan ik verwachten?

VOD werkt met vluchtelingen van wie het eerste asielverzoek is afgewezen. Zij hebben dan geen recht meer op opvang van de overheid maar zijn in contact met onze stichting. Wij ondersteunen de vluchteling omdat wij inschatten dat hij/ zij voorlopig nog niet naar zijn/ haar land kan vertrekken. Wij begeleiden het juridische traject naar legalisering of terugkeer.

Als ik een kamer ter beschikking stel, moet ik dan ook voor eten en drinken zorgen?

Nee. De vluchtelingen ontvangen leefgeld van de organisatie en regelen zelf hun maaltijden. Als het klikt, kunt u natuurlijk wel afspreken om samen te koken.

Aan welke eisen moet de kamer voldoen?

De vluchteling heeft een bed en een kast nodig, en hij of zij moet gebruik kunnen maken van een (gedeelde-) badkamer en keuken. Verder worden er geen bijzondere eisen gesteld aan een kamer.

Is het beschikbaar stellen van een kamer strafbaar?

Opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen is niet strafbaar. Hulp om humanitaire redenen mag volgens EU-richtlijnen niet bestraft worden.

Wat gebeurt er als ik me aanmeld?

Als u zich aanmeldt, ontvangen wij uw contactgegevens. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor nadere informatie en om uw mogelijkheden, verwachtingen en wensen te bespreken. Aan de hand van een gesprek wordt bekeken of samenwerking wederzijds mogelijk is. Nadat een medewerker de betreffende kamer heeft gezien en verder alles goed gaat, wordt uw adres aan onze ‘beschikbare woning’ lijst toegevoegd. Wanneer er zich dan een situatie voordoet waarbij een vluchteling onderdak zoekt nemen wij contact met u op. Wanneer uw huisvesting nog steeds beschikbaar is wordt u aan een vluchteling voorgesteld die tijdelijk bij u komt wonen. Onze stichting zorgt voor de sociale en juridische begeleiding en financiële ondersteuning van de vluchteling. Er is regelmatig contact tussen onze organisatie, de vluchteling, en u.

Is het inschrijven bindend?

Nee. Zodra een vluchteling in nood verkeert zullen wij de mensen van het netwerk contacteren. Indien u op dat moment geen kamer beschikbaar kan stellen, zullen wij iemand anders binnen het netwerk contacteren.

Kan ik het recht op huurtoeslag verliezen als ik onderdak verleen aan een vluchteling?

De vluchtelingen die wij begeleiden hebben geen recht om ergens officieel te wonen. Als u hen tijdelijk als gast in uw huis laat verblijven, heeft dat geen gevolgen voor uw recht op toeslagen of sociale zekerheid. Het hangt natuurlijk wel af van uw persoonlijke situatie. U kunt dat het beste bespreken met onze organisatie.

Ontvang ik een tegenprestatie?

Er is geen tegenprestatie verbonden aan het beschikbaar stellen van een kamer. Het kan natuurlijk zijn dat iemand het leuk vindt om te koken, een klusje  te doen of mee te helpen in de tuin. Dit mag echter geen voorwaarde zijn om een kamer ter beschikking te stellen. Wanneer u voor langere tijd woonruimte beschikbaar stelt kunnen we afspraken maken over een financiële vergoeding voor de onkosten.

Wat als het niet klikt?

We houden nauw contact met u. Mocht het niet klikken of mocht u vanwege persoonlijke omstandigheden afzien van het beschikbaar stellen van een kamer, dan wordt er samen met de organisatie naar een oplossing gezocht. Maar de ervaring leert dat door de opvang ook vaak een persoonlijke band kan groeien.

Hoe lang duurt de opvang?

We hebben voorkeur voor gastadressen die in principe bereid zijn voor minimaal 3-6 maanden opvang te bieden. Het hele begeleidingstraject kan langer duren. Opvang voor de hele periode is prettig, maar is niet een voorwaarde. U kunt hierover afspraken maken met de persoon die u opvangt en met ons als begeleidende organisatie.

Wat is het toekomstperspectief?

Gedurende de opvang werkt de begeleidende organisatie aan een duurzaam toekomstperspectief. Dat kan terugkeer zijn, maar ook een nieuwe verblijfsprocedure voor nieuwe redenen. Bijvoorbeeld omdat de situatie in het herkomstland verandert, of omdat de vluchteling nieuwe bewijzen heeft van zijn situatie. Een reden kan ook zijn dat er medische of humanitaire argumenten zijn waarom de vluchteling toch zou moeten blijven. In al deze gevallen moet de aanvraag voorbereid worden; er moeten documenten gezocht worden. Tot slot kan het zo zijn dat er voorbereidingen getroffen moeten worden zodat de vluchteling bij terugkeer in eigen land op eigen benen kan staan. Zelfs al mag de vluchteling (een deel van) een nieuwe toelatingsprocedure in Nederland afwachten, dan nog is er tijdens die procedure meestal geen recht op voorzieningen zoals onderdak, financiële steun of recht om te werken.

Wat gebeurt er op het eind van de opvangperiode met de vluchteling?

Natuurlijk wil iedereen dat de opvang en begeleiding succesvol zijn, dat wil zeggen leiden tot een legale situatie. Maar dat kunnen we niet van tevoren beloven. Als er geen zicht meer is op een legaal perspectief, dan zal de begeleiding eindigen en kan het gebeuren dat de vluchteling door onze organisatie verwezen wordt naar de daklozenopvang.

Op welke termijn wordt er contact met mij opgenomen?

Wij streven ernaar om binnen twee weken na uw aanmelding contact met u op te nemen.

Heeft u verder nog vragen? Mail naar info@vodwageningen.nl