Samenwerkingsverbanden VOD

Opvang cliënten uit omliggende gemeenten

VOD verzorgt als particuliere organisatie de opvang en begeleiding van afgewezen asielzoekers voor Wageningen en omliggende gemeenten. Tot nog bleek alleen de gemeente Wageningen bereid om daar ook een financiële bijdrage aan te leveren. Maar dat beperkte zich alleen tot cliënten die een duidelijke binding hebben met de gemeente Wageningen. Terwijl VOD wel ondersteuning biedt aan cliënten uit bijvoorbeeld Rhenen, Veenendaal, Ede, Barneveld en Renkum.

Met ingang van 1 januari 2018 zullen echter ook de gemeenten Ede, Barneveld, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel gaan bijdragen in de kosten van afgewezen asielzoekers die verblijven in hun gemeente. Het bestuur van stichting VOD heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de gemeente Ede. De gemeente Ede zal namelijk als penvoerder namens deze gemeenten gaan optreden. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel geeft ons dit meer financiële armslag om de opvang en begeleiding van cliënten uit deze gemeenten beter te regelen.

 

Subsidie gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen heeft voor de subsidiëring van de activiteiten binnen het sociaal domein gekozen voor een aanbestedingstraject. De uitkomst van een moeizaam en bepaald niet vlekkeloos verlopen proces is dat het samenwerkingsverband van veertien lokale en regionale partijen waarin ook VOD participeert de aanbesteding heeft gewonnen. Daarmee is voor de komende vier jaar een financiële bijdrage vanuit de gemeente Wageningen aan ons werk veilig gesteld. Het samenwerkingsverband zal onder de naam Welsaam opereren.

 

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van de coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en CU zijn een paar regels gewijd aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Het kabinet gaat inzetten op acht opvanglocaties verspreid over Nederland. Voorwaarde voor opvang is meewerken aan vertrek en de duur van de opvang is gelimiteerd. Om een en ander te kunnen realiseren wil het kabinet een overeenkomst sluiten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De bedoeling is dat gemeentelijke opvang dan overbodig wordt.

Wij constateren dat de discussie over een sluitend asielbeleid met dit voornemen nog niets is opgeschoten. Mensen die niet mee willen werken aan vertrek, mensen die niet kunnen vertrekken en mensen die binnen de gegeven tijdsperiode niet zijn vertrokken komen gewoon weer op straat te staan. En ja, daar worden gemeenten vervolgens weer mee geconfronteerd. Vermoedelijk zullen we dezelfde rituele dans zien als bij de eerdere poging om tot een bed-, bad- en broodregeling te komen met de VNG. Die poging is mislukt. Hopelijk houden D’66 en CU in het kabinet hun rug wel recht nu zij in de onderhandelingen over een nieuw kabinet een flinke veer hebben moeten laten ten aanzien van het Kinderpardon.

 


 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Organisatie. Bookmark de permalink.