Wat kunt u doen?

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. VOD ondersteunt hen bij het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief.

De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, medewerkers (in totaal 0.4 fte) en stagiaires. Maar we komen altijd handen tekort. We kunnen uw hulp goed gebruiken voor een van de volgende vrijwillige activiteiten:

-Buddy voor vluchtelingen –
Houdt u van sociale contacten? Zou u het leuk vinden om regelmatig iets leuks te ondernemen met één van onze cliënten en deze waar nodig te ondersteunen ? Heeft u twee dagdelen in de maand beschikbaar? Overweeg dan om buddy te worden. Lees meer.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een email naar info@vodwageningen.nl t.n.v. Ewout Openneer.

-Vrijwilliger PR project –

Tijdsduur: 3-4 maanden een halve dag in de week

We zoeken iemand die in 3-4 maanden ons PR materiaal grondig onder de loep neemt en breed advies geeft. Graag willen we antwoord op de volgende vragen:
Hoe kunnen we VOD nog meer onder de aandacht brengen? Hoe genereren we meer betrokkenheid en steun? Hoe kunnen we onze PR moderniseren? Wat kunnen we doen om VOD meer op de kaart te krijgen in Wageningen en omgeving? Hoe kunnen we het beste uitstralen waar we voor staan?

Lijkt het u een leuke uitdaging de PR van onze organisatie in een nieuw jasje te steken? Neem dan contact op met Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl

-Chauffeurs voor de autopool/ praktische ondersteuning voor cliënten-
Als een cliënt van VOD auto vervoer nodig heeft (bijv. om naar het ziekenhuis te gaan, te verhuizen o.i.d.) wordt door VOD gevraagd of iemand binnen de autopool tijd heeft om te rijden. Soms is er huisraad nodig of is er een andere vraag om praktische ondersteuning.

U kunt zich hiervoor eenvoudig opgeven door uw nummer op te geven voor de Whatsapp groep. Anders kunt u via email of telefonisch benaderd worden door een medewerker van VOD. U kunt zich ook opgeven voor alleen auto-vervoer.

Meer info en opgave: info@vodwageningen.nl t.a.v. Heeltsje Graansma

-Medewerker organisatorisch-
Heeft u een halve dag per week de tijd, en lijkt het je leuk om VOD organisatorisch te ondersteunen? We hebben verschillende taken waarmee u kunt helpen de organisatie van VOD te stroomlijnen zoals: donateurs/fondsen beheer; genereren van nieuwsberichten en promotie; uitbreiden sociale kaart; beheren website/ sociale media.

We bieden een informele en afwisselende werkplek waar u zich in kunt zetten voor mensen die het nodig hebben, betrokken collega’s en genoeg koffie & thee.

Bent u gemotiveerd voor deze functie? Voor meer informatie: Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl of 0317-450140.

-Onderdak verlenen-

Stichting Vluchteling Onder Dak is bezig een netwerk op te zetten van mensen in Wageningen die tijdelijk onderdak zouden kunnen en willen verlenen aan een vluchteling. Zodra een vluchteling bij ons komt die in nood verkeert zullen wij contact opnemen met de mensen uit dit netwerk met de vraag wie op dat moment onderdak kan verlenen. Ook zijn wij opzoek naar mensen in Wageningen die bereid zijn om permanent een kamer ter beschikking te stellen (evt. tegen vergoeding).

Indien u in Wageningen woont en bereid bent onderdak te verlenen aan mensen in nood en hen een helpende hand te bieden, horen wij graag van u! Klik en lees meer.

-Word donateur-

Voor haar inkomsten is Vluchteling Onder Dak afhankelijk van donaties, giften, bijdragen van kerken en fondsen en subsidies. Om haar werkzaamheden ook de komende jaren te continueren heeft Vluchteling Onder Dak dringend behoefte aan extra donateurs!

U kunt Vluchteling Onder Dak helpen door donateur te worden. U maakt dan maandelijks een vast bedrag over op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak te Wageningen. Bedankt namens de ongedocumenteerde mensen in Wageningen en omstreken. Lees meer over het donateurschap