Hoe kun je helpen?

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een organisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. VOD ondersteunt hen bij het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief.

De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, medewerkers (in totaal 0.4 fte) en stagiaires. Maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken. We zijn op zoek naar beschikbare mensen voor de volgende vrijwillige activiteiten:

 – Buddy voor vluchtelingen –

Houd je van sociale contacten? Zou je het leuk vinden om regelmatig iets leuks te ondernemen met één van onze cliënten en deze te ondersteunen ? Overweeg dan om buddy te worden. De tijd die je neemt voor je cliënt is flexibel in te delen, maar het is mooi als je minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar bent. Lees hier meer over buddy zijn! Of bekijk eens het filmpje en leer er meer over:

Heb je belangstelling? Stuur dan een email naar Eliane de Vries, onze buddycoördinator: eliane.vodwageningen@gmail.com.

– Vrijwilliger PR project –

Tijdsduur: 3-4 maanden een halve dag in de week

We zoeken iemand die in 3-4 maanden ons PR materiaal grondig onder de loep neemt en breed advies geeft. Graag willen we antwoord op de volgende vragen:
Hoe kunnen we VOD nog meer onder de aandacht brengen? Hoe genereren we meer betrokkenheid en steun? Hoe kunnen we onze PR moderniseren? Wat kunnen we doen om VOD meer op de kaart te krijgen in Wageningen en omgeving? Hoe kunnen we het beste uitstralen waar we voor staan?

Lijkt het je een leuke uitdaging de PR van onze organisatie in een nieuw jasje te steken? Neem dan contact op met Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl

– Chauffeurs voor de autopool of praktische ondersteuning voor cliënten –

Als een cliënt van VOD auto vervoer nodig heeft (bijv. om naar het ziekenhuis te gaan, te verhuizen o.i.d.) wordt door VOD gevraagd of iemand binnen de autopool tijd heeft om te rijden. Soms is er huisraad nodig of is er een andere vraag om praktische ondersteuning.

Je kunt je hiervoor eenvoudig opgeven door je nummer op te geven voor de Whatsapp groep. Ook kun je via email of telefonisch benaderd worden door een medewerker van VOD. Je kunt je ook opgeven voor alleen auto-vervoer, daarmee zijn we ook geholpen.

Meer info en opgave: info@vodwageningen.nl t.a.v. Heeltsje Graansma

– Medewerker organisatorisch –

Heb je een halve dag per week de tijd, en lijkt het je leuk om VOD organisatorisch te ondersteunen? We hebben verschillende taken waarmee je kunt helpen de organisatie van VOD te stroomlijnen zoals: donateurs/fondsen beheer; genereren van nieuwsberichten en promotie; uitbreiden sociale kaart; beheren website/ sociale media.

We bieden een informele en afwisselende werkplek waar je zich in kunt zetten voor mensen die het nodig hebben, betrokken collega’s en genoeg koffie & thee.

Ben je gemotiveerd voor deze functie? Voor meer informatie: Heeltsje Graansma via info@vodwageningen.nl of 0317-450140.

– Onderdak verlenen –

Stichting Vluchteling Onder Dak is bezig een netwerk op te zetten van mensen in Wageningen die tijdelijk onderdak zouden kunnen en willen verlenen aan een vluchteling. Zodra een vluchteling bij ons komt die in nood verkeert zullen wij contact opnemen met de mensen uit dit netwerk met de vraag wie op dat moment onderdak kan verlenen. Ook zijn wij opzoek naar mensen in Wageningen die bereid zijn om permanent een kamer ter beschikking te stellen (evt. tegen vergoeding).

Indien je in Wageningen woont en bereid bent onderdak te verlenen aan mensen in nood en hen een helpende hand te bieden, horen wij graag van je! Klik en lees meer.

– Word donateur –

Voor haar inkomsten is Vluchteling Onder Dak afhankelijk van donaties, giften, bijdragen van kerken en fondsen en subsidies. Om haar werkzaamheden ook de komende jaren te continueren heeft Vluchteling Onder Dak dringend behoefte aan extra donateurs!

Je kunt Vluchteling Onder Dak helpen door donateur te worden. U maakt dan maandelijks een vast bedrag over op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak te Wageningen. Bedankt namens de ongedocumenteerde mensen in Wageningen en omstreken!
Lees meer over het donateurschap