Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief – Vluchteling onder Dak 2014

Dit jaar was een bewogen jaar, waarin clienten van Vluchteling onder Dak in Wageningen soms ook het nationale nieuws bereikten. Zoals Tri Pham, die nog steeds in afwachting is van een verblijfsvergunning. Het laatste nieuws leest u in deze nieuwsbrief. Ander nieuws op Europees niveau is dat het Europees Comité voor Sociale Rechten in november dit jaar heeft bepaald dat Nederland de fundamentele rechten van mensen zonder verblijfstitel schendt door hen uit te sluiten van sociale bijstand en onderdak, en hen dient te voorzien van basale voorzieningen. Vluchteling onder Dak is het geheel met deze uitspraak eens en wacht de gevolgen ervan af. In deze nieuwsbrief leest u ook over de geslaagde kerstpakketten actie en wij willen u alvast hartelijk danken voor uw donaties tot op heden! Wij hopen in 2015 weer op uw steun te kunnen rekenen.

Ten slotte wensen wij u graag een fijne kerst en een vreugdevol 2015!

Geslaagde kerstpakketten actie 2014

KerstpakkettenOp 19 december vond er een geslaagde kerstpakketten actie plaats bij Vluchteling onder Dak. Burgemeester Geert van Rumund deelde samen met Wethouder Lara de Britto en voorzitter van het Rode Kruis afdeling Renkum-Wageningen Christian de Kleijn de pakketten uit. Er was veel belangstelling onder de clienten van Vluchteling onder Dak. Bijna alle clienten, 13 alleenstaanden en 9 gezinnen, die dit jaar ondersteund werden door VOD waren aanwezig en namen met plezier een pakket in ontvangst. Dank ook voor uw bijdrage!

Hoop voor Tri Pham!

Hoop voor TriTri Pham, 11 jaar, uit Wageningen, woont al zijn hele leven in Nederland. Maar hij is een van de asielkinderen, die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, maar toch ons land moeten verlaten omdat ze niet zoals vereist onder toezicht stonden van het rijk, maar van de gemeente.Het kinderpardon is geweigerd omdat de familie in de periode 2010-2012 langer dan 3 maanden uit het zicht van de Rijksoverheid zou zijn geweest.

Hier is de familie Pham tegen in beroep gegaan. Na een heel spannend jaar voor Tri, heeft de rechtbank onlangs het beroep van Tri gegrond verklaard. De familie van Tri heeft een ontruimingsbevel gekregen om het AZC te verlaten, en is dus niet zelf ‘met onbekende bestemming’ (MOB) gegaan. Het is nog geen verblijfsvergunning, maar in ieder geval hoop op een goede afloop!

De familie is erg blij dit net voor Kerst te horen. Daarnaast is Tri 25 december ook nog jarig. Hij wordt dan 12 jaar. Bij deze wil VOD Tri alvast feliciteren!

Geef ook een vluchteling onderdak!

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Onze inkomsten bestaan uit donaties en giften van particulieren, bijdragen van kerken en fondsen en een subsidie van de gemeente Wageningen voor de organisatiekosten. Met uw hulp kunnen we ons sterk maken voor onze medemensen en uiting geven aan onze solidariteit. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen om afgewezen asielzoekers te helpen.

Doneer een bedrag (dit kan al vanaf 10 euro) – U kunt ons helpen ons werk te doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. U kunt hiervoor ook het machtigingsformulier downloaden van onze website. Vluchteling Onder Dak is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Bied onderdak- Zou u eventueel bereid zijn een kamer in uw huis tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking te stellen van een vluchteling? Neem dan contact met ons op.

Word vrijwilliger – We kunnen uw hulp als vrijwilliger goed gebruiken. Er zijn verschillende mogelijke taken waarmee u ons kunt helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.Mail: info@vodwageningen.nl, kom langs op Markt 17 in Wageningen of bel: 0317-450140.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , , . Bookmark de permalink.