Kerspakketten actie uitgeprocedeerde asielzoekers

In Wageningen e.o. staan 17 alleenstaanden en 5 gezinnen met kinderen op straat zonder verdere middelen van bestaan. Deze mensen met ieder een complex verhaal zijn asielzoekers die geen aanspraak kunnen maken op opvang door de overheid doordat ze in eerste instantie afgewezen zijn voor een verblijfsvergunning. Ze wachten op afhandeling van hun procedure of bereiden zich voor op terugkeer naar hun land van herkomst.Kerstpakketten actie 2015

Om te voorkomen dat zij in deze periode op straat zwerven biedt stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) in de regio Wageningen op bescheiden wijze hulp en opvang. De VOD biedt hun cliënten praktische, emotionele en juridische hulp en voor zover mogelijk onderdak en leefgeld. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief in Nederland of elders. Het vinden van oplossingen is soms een jarenlang traject maar niet tevergeefs; in de afgelopen drie jaar kregen 17 van de cliënten alsnog een verblijfsvergunning en zijn meerdere cliënten begeleid bij hun terugkeer.

Het is ontzettend moeilijk om hoop te houden in een situatie van grote onzekerheid waarop het lijkt alsof je niet gezien wordt als mens. Om in deze donkere dagen toch een klein lichtpuntje te brengen wordt er rond kerst een bijeenkomst georganiseerd voor de cliënten waarbij kerstpakketten worden uitgedeeld met eerste levensbehoeften.

U kunt helpen door een gift over te maken op rekeningnummer NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. De opbrengsten worden gebruikt om het kerstpakket samen te stellen. Overige bedragen gaan naar de reguliere werkzaamheden van de VOD.  Alle bijdragen zijn dus van harte welkom!

Stichting Vluchteling Onder Dak

0317 – 450140

info@vodwageningen.nl

www.vodwageningen.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.